Tarayıcınız artık desteklenmiyor.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamanız için Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi tarayıcıların güncel versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

KVKK Aydınlatma Metni

FAİK SÖNMEZ TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİFaik Sönmez Tekstil Anonim Şirketi (“Faik Sönmez” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz.

Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, ilişkili olduğumuz tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlemekteyiz.


1. Tanımlar

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında geçen;


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres, telefon, Sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, elektronik posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),


Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık, biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),


Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,


KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 


Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,


Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 


Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, 


Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,


Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,


İrtibat Kişisi: Kurum’la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi, 


Faik Sönmez veya Şirket: Faik Sönmez Tekstil Anonim Şirketi 


anlamlarına gelmektedir.

2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi


Veri Sorumlusu : Faik Sönmez Tekstil Anonim Şirketi

Adres : Merkez Mah. Silahşör Cad. No:38 34381 Bomonti / Şişli- İstanbul

İrtibat Kişisi : Emine ERMEZ

3. İşlenen Veriler, Veri İşleme Amaçları, Toplama Yöntemleri

Veri konusu / veri sahibi siz değerli paydaşlarımızın, aşağıdaki kategorilerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri, aşağıda belirtilen toplanma yöntemleri ile toplanarak, yine aşağıda belirtilen amaçlarla Şirketimizce işlenmektedir.

3.1. MÜŞTERİLER


3.1.1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Bilgileri, Doğum Tarihi, Cinsiyet.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler web sitemizdeki ve uygulamalardaki üyelik formları, web sitemiz içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.1.2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:


Yukarıda belirtilen kişisel veriler web sitemizdeki ve uygulamalardaki üyelik formları, web sitemiz içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.1.3. Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava/ İcra Dosyasındaki Bilgiler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.1.4. Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, Ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri, Alışveriş Geçmişi.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi;  Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı/elektronik formlar, e-postalar ve sair müşteri ile iletişim kanallarından toplanmaktadır.


3.1.5. Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera görüntü ve ses kayıtları.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, mağazalarımızdaki ve sair müşterilerin girdiği Şirketimiz iş yerlerindeki kameralar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3.1.6. Finans

İşlenen Kişisel Veriler:

Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı ve elektronik formlar, e-postalar ve web sitemiz içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.1.7. Pazarlama

İşlenen Kişisel Veriler:

Çerez kayıtları, kampanya çalışmaları ile elde edilen bilgiler.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.


3.1.8. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Görüntü ve ses kayıtları.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


3.1.9. Kılık ve Kıyafet

İşlenen Kişisel Veriler:

Beden bilgisi, kılık kıyafet bilgileri.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, mağazalarımızda yazılı olarak ya da görüntülü satış kanallarımızda toplanmaktadır.


3.2. POTANSİYEL MÜŞTERİLER


3.2.1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyadı, Cinsiyet.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler web sitemizdeki ve uygulamalardaki formlar, web sitemiz içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, kampanyalar, aktiviteler ve organizasyonlar ile toplanmaktadır.


3.2.2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:


Yukarıda belirtilen kişisel veriler web sitemizdeki ve uygulamalardaki formlar, web sitemiz içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, kampanyalar, aktiviteler ve organizasyonlar ile toplanmaktadır.


3.2.3. Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera görüntü ve ses kayıtları.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, mağazalarımız ile sair organizasyon, aktivitelerdeki kameralar ve fotoğraf makineleri vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.2.4. Pazarlama

İşlenen Kişisel Veriler:

Çerez kayıtları, kampanya çalışmaları ile elde edilen bilgiler.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.


3.2.5. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Görüntü ve ses kayıtları.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


3.2.6. Kılık ve Kıyafet

İşlenen Kişisel Veriler:

Beden bilgisi, kılık kıyafet bilgileri.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, mağazalarımızda yazılı olarak ya da görüntülü satış kanallarımızda toplanmaktadır.


3.3. ÇALIŞAN / STAJYER / HİSSEDAR 


Faik Sönmez bünyesindeki çalışanlar, stajyerler ve hissedarlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece kendilerinin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.


3.4. ÇALIŞAN ADAYLARI


3.4.1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyet.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.


3.4.2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar (Linkedin vb.) ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.4.3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Özgeçmiş Bilgileri, Askerlik Durumu, Referans Bilgileri.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar (LinkedIn vb.) ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.4.4. Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera görüntü ve ses kayıtları


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Şirketimiz iş yerlerindeki ve ofislerdeki kameralar vasıtasıyla  toplanmaktadır.


3.4.5. Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Ücret Politikasının Yürütülmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar (LinkedIn vb.) ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.4.6. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Görüntü ve ses kayıtları.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


3.5. TEDARİKÇİ YETKİLİSİ


3.5.1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:
Ad – Soyadı, İmza Sirküleri, İmza, Kimlik Fotokopisi.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler sözleşmeler, formlar, talep/sipariş ve talebe dönüş e-postaları, faturalar ve tedarik faaliyetlerine ilişkin belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.5.2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler sözleşmeler, formlar, talep/sipariş ve talebe dönüş e-postaları, faturalar ve tedarik faaliyetlerine ilişkin belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.5.3. Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera görüntü ve ses kayıtları, fotoğraflar.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, mağazalarımız, Şirketimiz iş yerleri ve ofislerimizde görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


3.5.4. Finans

İşlenen Kişisel Veriler:
Fatura Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Cari Hesap Bilgileri


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler sözleşmeler, formlar, talep/sipariş ve talebe dönüş e-postaları, faturalar ve tedarik faaliyetlerine ilişkin belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.5.5. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Görüntü ve ses kayıtları.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


3.6. TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

3.6.1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:
Ad – Soyadı, İmza, Kimlik Fotokopisi.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler sözleşmeler, formlar, talep/sipariş ve talebe dönüş e-postaları, faturalar ve tedarik faaliyetlerine ilişkin belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.6.2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası.Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi; Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler sözleşmeler, formlar, talep/sipariş ve talebe dönüş e-postaları, faturalar ve tedarik faaliyetlerine ilişkin belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.


3.6.3. Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera görüntü ve ses kayıtları, fotoğraflar.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, mağazalarımız, Şirketimiz iş yerleri ve ofislerimizde görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


3.6.4. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Görüntü ve ses kayıtları.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


3.7. ZİYARETÇİ

3.7.1. Fiziksel Mekân Güvenliği

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera görüntü ve ses kayıtları, fotoğraflar.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, mağazalarımız, Şirketimiz iş yerleri, ofislerimiz, organizasyonlarımız ve aktivitelerimizde görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


3.7.2. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler:

Kamera görüntü ve ses kayıtları, fotoğraflar.


Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, mağazalarımız, Şirketimiz iş yerleri, ofislerimiz, organizasyonlarımız ve aktivitelerimizde görüntü ve ses kaydeden kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.


KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri aydınlatmak istiyoruz. KVKK’nun 4. maddesi uyarınca, yukarıda işleme amaçları ve toplama yöntemlerini belirttiğimiz kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 


i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 

ii. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, 

iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

iv. ii. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 

v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir. 


5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun olarak; 


  • Hissedarlarımıza, 

  • İş ortaklarımıza, 

  • Tedarikçilerimize, 

  • Tax Free Hizmet Sağlayıcılarımıza

  • Kargo Firmalarına,

  • Şirket faaliyet konusu ve amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Aktarılabilecektir. 


6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi 

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır.


Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler Şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte veya yok edilmektedir.


7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

7.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde, 


i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

vi. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, 


haklarına sahipsiniz. 


Yukarıdaki haklarınızı kullanabilmek için, Veri Sahibi olarak, ilgili Başvuru Formu'nu;


Merkez Mahallesi Silahşör Caddesi No:38 34381 Bomonti / Şişli- İstanbul” adresine, ıslak imzalı olarak, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile şahsen ya da posta yoluyla veya Noter aracılığıyla, 


Formu taratarak, “kvkk@faiksonmez.com” adresine Faik Sönmez’e bildirilen ve Faik Sönmez nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta aracılığıyla,


Formu taratarak faiksonmez@hs01.kep.tr” adresine kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden, elektronik posta aracılığıyla,


ulaştırabilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; 


i. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, 

ii. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,

iii. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi,

iv. Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması,

v. Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması,


gerekmektedir. 


7.2. Yaptığınız başvuru, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Şirket’e ulaşmasından itibaren her halükârda en geç 30 gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir.


Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunuzu netleştirmek amacıyla, tarafınızla iletişime geçilecektir.


7.3. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a başvurabilirsiniz.


8. KVKK’nun 5. maddesinde “Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller” ile KVKK’nun 28. maddesindeki Kanun’un uygulanmasındaki “İstisnalar” düzenlenmiştir.

9. Ticari Elektronik İleti Gönderimi


İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni” ve eki olan “Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay / Ret Metni” kapsamında, Faik Sönmez tarafından paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınıza tanıtımlar yapılması, reklam, temenni ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin arama, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmakta, saklanmakta ve sair şekillerde işlenmektedir. web sitemizde yer alan “Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Bilgilendirme ve Onay / Ret Metni”, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.


10. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 


Aydınlatma Metni 11/08/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve www.faiksonmez.com web sitemizde yayımlanmaktadır. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenmesi durumunda yürürlük tarihi de güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.


Faik Sönmez Tekstil Anonim Şirketi


KVKK başvuru formunu bu linkten indirebilirsiniz.